رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیش از ۶۰ میلیون نفر بسته معیشتی دریافت می‌کنند

بیش از ۶۰ میلیون نفر بسته معیشتی دریافت می‌کنند میرزایی، سخنگوی شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی : ۱۹ میلیون و۱۰۰ هزار خانوار بسته معیشتی ماهانه دریافت کردند. در ابتدا تعهد دادیم که به ۶۰ میلیون نفر بسته معیشتی پرداخت می‌کنیم، اما در حال حاضر در مجموع بیش از ۶۰ میلیون نفر کمک معیشتی دریافت می‌کنند. […]

بیش از ۶۰ میلیون نفر بسته معیشتی دریافت می‌کنند

میرزایی، سخنگوی شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی :
۱۹ میلیون و۱۰۰ هزار خانوار بسته معیشتی ماهانه دریافت کردند.
در ابتدا تعهد دادیم که به ۶۰ میلیون نفر بسته معیشتی پرداخت می‌کنیم، اما در حال حاضر در مجموع بیش از ۶۰ میلیون نفر کمک معیشتی دریافت می‌کنند.
۳ میلیون و ۷۰ هزار خانوار اعتراض کردند که از بین آنها یک میلیون و ۱۷۶ هزار خانوار اعتراضشان پذیرفته شد و به لیست اضافه شدند.
در مجموع ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به لیست مشمولان اضافه شده و معوقات را نیز دریافت کردند.