رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خروج از تهران به غیر از موارد ضروری باید متوقف شود

خروج از تهران به غیر از موارد ضروری باید متوقف شود علیرضا زالی، رئیس ستاد مبارزه با کرونای کلانشهر تهران: ما اکنون در فاز سوم قرنطینه سازی هستیم که عمدتا بر کاهش حضور در شهر، توقف اکثر فعالیت‌های غیر ضروری مدنی و حضور افراد به عنوان راهبرد اساسی در منزل ماندن باید دنبال شود. با […]

خروج از تهران به غیر از موارد ضروری باید متوقف شود

علیرضا زالی، رئیس ستاد مبارزه با کرونای کلانشهر تهران:

ما اکنون در فاز سوم قرنطینه سازی هستیم که عمدتا بر کاهش حضور در شهر، توقف اکثر فعالیت‌های غیر ضروری مدنی و حضور افراد به عنوان راهبرد اساسی در منزل ماندن باید دنبال شود.

با توجه به اینکه در فاز اول سفرهای نوروزی، تعدادی از افراد علیرغم توصیه‌های بهداشتی به سفر رفتند، درخصوص دور دوم سفر‌ها، پیشنهاد ما این است که خروج از استان تهران به غیر از مواردی که ضرورت دارد باید متوقف شود.

بیشترین مسافرانی که در این ایام در کشور جابجا شدند از استان تهران بودند. تهرانی‌ها به همه استان‌هایی که آلوده بودند یا آلودگی آن‌ها کمتر بود سفر داشتند.

اگر روز ۱۳ فروردین مانند سنوات گذشته برگزار شود می‌تواند تمام زحمات تیم پزشکی را نقش بر آب کند.