رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین جزئیات از مسدود شدن راه‌های استان تهران

آخرین جزئیات از مسدود شدن راه‌های استان تهران سردار «حسینی» رئیس پلیس‌راه راهور ناجا: خروجی شهر تهران بسته نمی‌شود، بلکه خروجی استان بسته می‌شود. استان البرز و تهران یک استان دیده شده‌اند و تردد بین شهر‌های اطراف منعی ندارد. ممانعت از خروج وجود دارد و محدودیت خروج داریم. منتظر ابلاغ هستیم و احتمالا از فردا […]

آخرین جزئیات از مسدود شدن راه‌های استان تهران

سردار «حسینی» رئیس پلیس‌راه راهور ناجا:

خروجی شهر تهران بسته نمی‌شود، بلکه خروجی استان بسته می‌شود.

استان البرز و تهران یک استان دیده شده‌اند و تردد بین شهر‌های اطراف منعی ندارد.

ممانعت از خروج وجود دارد و محدودیت خروج داریم.

منتظر ابلاغ هستیم و احتمالا از فردا یا پس فردا طرح اجرا خواهد شد/ برنا