رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعطیلی عمومی یک هفته ای در روسیه

تعطیلی عمومی یک هفته ای در روسیه پوتین،رئیس‌جمهور روسیه با هدف جلوگیری از شیوع کرونا در این کشور،‌ دستور یک هفته تعطیلی عمومی از ۹ تا ۱۷ فروردین را صادر کرد.

تعطیلی عمومی یک هفته ای در روسیه

پوتین،رئیس‌جمهور روسیه با هدف جلوگیری از شیوع کرونا در این کشور،‌ دستور یک هفته تعطیلی عمومی از ۹ تا ۱۷ فروردین را صادر کرد.