رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دامپزشکی گلستان: بوتولیسم علت مرگ پرندگان در خلیج گرگان است

دامپزشکی گلستان: بوتولیسم علت مرگ پرندگان در خلیج گرگان است مدیرکل دامپزشکی گلستان: بر اساس نتایج آزمایشات انجام شده، علت اصلی مرگ و میر غیرطبیعی پرندگان مهاجر در خلیج گرگان، بیماری بوتولیسم است. بالا بودن شاخص های فاضلاب در آب خلیج گرگان در تشدید این موضوع به عنوان فاکتور های مستعد کننده موثر بود./ ایرنا

دامپزشکی گلستان: بوتولیسم علت مرگ پرندگان در خلیج گرگان است

مدیرکل دامپزشکی گلستان:

بر اساس نتایج آزمایشات انجام شده، علت اصلی مرگ و میر غیرطبیعی پرندگان مهاجر در خلیج گرگان، بیماری بوتولیسم است.

بالا بودن شاخص های فاضلاب در آب خلیج گرگان در تشدید این موضوع به عنوان فاکتور های مستعد کننده موثر بود./ ایرنا