رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه بزرگی: ۴.۴ محل وقوع: استان آذربايجان غربي – حوالی خوي تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱۰:۰۹:۱۸ طول جغرافیایی: ۴۴.۷۴ عرض جغرافیایی: ۳۸.۵۴ عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: ۱۸ کیلومتری خوي (آذربايجان غربي) ۳۰ کیلومتری قطور (آذربايجان غربي) ۳۵ کیلومتری زرآباد (آذربايجان غربي) نزدیکترین مراکز استان: ۱۱۳ کیلومتری اروميه […]

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: ۴.۴
محل وقوع: استان آذربايجان غربي – حوالی خوي
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱۰:۰۹:۱۸
طول جغرافیایی: ۴۴.۷۴
عرض جغرافیایی: ۳۸.۵۴
عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۱۸ کیلومتری خوي (آذربايجان غربي)
۳۰ کیلومتری قطور (آذربايجان غربي)
۳۵ کیلومتری زرآباد (آذربايجان غربي)

نزدیکترین مراکز استان:
۱۱۳ کیلومتری اروميه
۱۴۴ کیلومتری تبريز