رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعلام ساعت کاری بانک‌های خصوصی در ایام نوروز

اعلام ساعت کاری بانک‌های خصوصی در ایام نوروز همه شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی تا ۱۶ فروردین ماه در ایام تعطیل کشیک نخواهند داشت. ایام غیرتعطیل نیز با ظرفیت یک سوم کارکنان مطابق ساعات اعلامی قبلی به ارائه خدمت می‌پردازند. ساعت شروع به کار بانک‌ها برای مشتریان هشت و ۳۰ و پایان کار ۱۳ […]

اعلام ساعت کاری بانک‌های خصوصی در ایام نوروز

همه شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی تا ۱۶ فروردین ماه در ایام تعطیل کشیک نخواهند داشت.

ایام غیرتعطیل نیز با ظرفیت یک سوم کارکنان مطابق ساعات اعلامی قبلی به ارائه خدمت می‌پردازند.

ساعت شروع به کار بانک‌ها برای مشتریان هشت و ۳۰ و پایان کار ۱۳ خواهد بود.

همچنین ساعت کاری کارکنان بانک‌ها ۸ صبح تا ۱۳ و ۳۰ اعلام شده است./ ایرنا