رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایرانی‌ها، رکورددار فشار بر شبکه اینترنت!

ایرانی‌ها، رکورددار فشار بر شبکه اینترنت! آمار و گزارش‌های منتشرشده حاکی از آن است که شبکه اینترنت در ایران در زمان بحران ویروس کرونا متحمل فشار بسیار زیادی شده و در میان سایر کشورهای درگیر این بیماری، رکورد زده است.

ایرانی‌ها، رکورددار فشار بر شبکه اینترنت!

آمار و گزارش‌های منتشرشده حاکی از آن است که شبکه اینترنت در ایران در زمان بحران ویروس کرونا متحمل فشار بسیار زیادی شده و در میان سایر کشورهای درگیر این بیماری، رکورد زده است.