رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افرادی که آمریکا به لیست تحریم‌های خود اضافه کرده است

افرادی که آمریکا به لیست تحریم‌های خود اضافه کرده است عبارتند از: ۱- محمد سعید البهادلی – شهروند عراقی ۲- محمد الغریفی – شهروند عراقی ۳- شیخ عدنان الحمیداوی – شهروند عراقی ۴- علی حسین المنصوری – شهروند عراقی ۵- علی فرهان اسدی – شهروند ایرانی ۶- ماشالله بختیاری – شهروند ایرانی ۷- علیرضا فداکار […]

افرادی که آمریکا به لیست تحریم‌های خود اضافه کرده است عبارتند از:

۱- محمد سعید البهادلی – شهروند عراقی
۲- محمد الغریفی – شهروند عراقی
۳- شیخ عدنان الحمیداوی – شهروند عراقی
۴- علی حسین المنصوری – شهروند عراقی
۵- علی فرهان اسدی – شهروند ایرانی
۶- ماشالله بختیاری – شهروند ایرانی
۷- علیرضا فداکار – شهروند ایرانی
۸- مهدی قاسم زاده – شهروند ایرانی
۹- ولی قلی زاده – شهروند ایرانی
۱۰- محمد جلال مآب – شهروند ایرانی
۱۱- سید رضا موسوی فر – شهروند ایرانی
۱۲- سید یاسر موسوی فر- شهروند ایرانی
۱۳- حسن پلارک – شهروند ایرانی
۱۴- حسن سبزی نژاد – شهروند ایرانی
۱۵- مسعود شوشتری پوستی – شهروند ایرانی.

همچنین نهادهایی که به لیست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا افزوده شده‌اند:

۱- شرکت خدمات دریایی و حمل و نقل «الخمائل» ثبت شده در عراق
۲- شرکت بازرگانی «بهجت الکوثر»ثبت شده در عراق
۳- شرکت سهامی خاص «متاجر نوین مدائن» ثبت شده در ایران
۴- شرکت «سامان شیمی خاور میانه» ثبت شده در ایران
۵- ستاد بازسازی عتبات عالیات.