رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محموله اقلام اهدایی وزارت بهداشت ترکیه به ایران ارسال شد

محموله اقلام اهدایی وزارت بهداشت ترکیه به ایران ارسال شد اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه: بعد از ظهر امروز بخشی از هدایای ایرانیان مقیم ترکیه، دیپلمات‌های کشورمان و همچنین محموله اقلام اهدایی از سوی وزارت بهداشت ترکیه شامل اقلام بهداشتی و درمانی از طریق فرودگاه استانبول به کشورمان انتقال یافت.

محموله اقلام اهدایی وزارت بهداشت ترکیه به ایران ارسال شد

اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه:

بعد از ظهر امروز بخشی از هدایای ایرانیان مقیم ترکیه، دیپلمات‌های کشورمان و همچنین محموله اقلام اهدایی از سوی وزارت بهداشت ترکیه شامل اقلام بهداشتی و درمانی از طریق فرودگاه استانبول به کشورمان انتقال یافت.