رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امکان تشکیل پرونده و دریافت وام مسکن به صورت غیر حضوری فراهم شد

امکان تشکیل پرونده و دریافت وام مسکن به صورت غیر حضوری فراهم شد برای مقابله با بیماری کرونا و مصون بودن کارکنان بانک و مشتریان، سامانه الکترونیکی اخذ درخواست تسهیلات و تشکیل پرونده در سامانه پرتال بانک برای مشتریان فراهم شد. سامانه پرتال بانک مسکن به آدرس https://www.bank-maskan.ir/loan برای مشتریان فراهم شده است./ مهر

امکان تشکیل پرونده و دریافت وام مسکن به صورت غیر حضوری فراهم شد

برای مقابله با بیماری کرونا و مصون بودن کارکنان بانک و مشتریان، سامانه الکترونیکی اخذ درخواست تسهیلات و تشکیل پرونده در سامانه پرتال بانک برای مشتریان فراهم شد.

سامانه پرتال بانک مسکن به آدرس https://www.bank-maskan.ir/loan برای مشتریان فراهم شده است./ مهر