رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استفاده از اسم «ویروس کرونا» در ترکمنستان ممنوع شد

استفاده از اسم «ویروس کرونا» در ترکمنستان ممنوع شد بنابر اعلام نشریهٔ «وقایع ترکمنستان» رسانه‌های این کشور دیگر مجاز نیستند اسمی از ویروس کرونا ببرند و این کلمه حتی از روی دفترچه‌های سلامت مدارس، بیمارستان‌ها و امکان عمومی نیز حذف شده است.

استفاده از اسم «ویروس کرونا» در ترکمنستان ممنوع شد

بنابر اعلام نشریهٔ «وقایع ترکمنستان» رسانه‌های این کشور دیگر مجاز نیستند اسمی از ویروس کرونا ببرند و این کلمه حتی از روی دفترچه‌های سلامت مدارس، بیمارستان‌ها و امکان عمومی نیز حذف شده است.