رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انسداد محور کندوان و منطقه یک آزادراه تهران-شمال

انسداد محور کندوان و منطقه یک آزادراه تهران-شمال مرکز مدیریت راه‌ها از مسدود بودن محور کندوان به دلیل انجام عملیات بهسازی تا ساعت ۷ فردا (۱۴ فروردین‌ماه) و همچنین مسدود بودن آزادراه تهران-شمال در منطقه یک خبر داد./ ایرنا

انسداد محور کندوان و منطقه یک آزادراه تهران-شمال

مرکز مدیریت راه‌ها از مسدود بودن محور کندوان به دلیل انجام عملیات بهسازی تا ساعت ۷ فردا (۱۴ فروردین‌ماه) و همچنین مسدود بودن آزادراه تهران-شمال در منطقه یک خبر داد./ ایرنا