رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرانسه بیماران کرونایی را به نقاطی خارج از پاریس منتقل می کند

فرانسه بیماران کرونایی را به نقاطی خارج از پاریس منتقل می کند مقامات بهداشتی فرانسه به منظور کاستن از فشار بر بیمارستان های پاریس ، ۳۶ بیمار کرونایی را امروز چهارشنبه با قطار سریع السیر به نقاطی خارج از پایتخت این کشور منتقل کرد. /ایرنا

فرانسه بیماران کرونایی را به نقاطی خارج از پاریس منتقل می کند

مقامات بهداشتی فرانسه به منظور کاستن از فشار بر بیمارستان های پاریس ، ۳۶ بیمار کرونایی را امروز چهارشنبه با قطار سریع السیر به نقاطی خارج از پایتخت این کشور منتقل کرد. /ایرنا