رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استرالیا: شمار واقعی مبتلایان به کرونا احتمالا ۱۰ میلیون نفر است

استرالیا: شمار واقعی مبتلایان به کرونا احتمالا ۱۰ میلیون نفر است برندن مورفی، رئیس ارشد پزشکی استرالیا اعلام کرد با توجه به نبود امکانات کافی برای انجام تست کرونا در بسیاری از کشورها و برای تمام افراد مشکوک، احتمالا آمار واقعی مبتلایان به این ویروس، ۵ تا ۱۰ برابر بیشتر از آمار گزارش شده است.

استرالیا: شمار واقعی مبتلایان به کرونا احتمالا ۱۰ میلیون نفر است

برندن مورفی، رئیس ارشد پزشکی استرالیا اعلام کرد با توجه به نبود امکانات کافی برای انجام تست کرونا در بسیاری از کشورها و برای تمام افراد مشکوک، احتمالا آمار واقعی مبتلایان به این ویروس، ۵ تا ۱۰ برابر بیشتر از آمار گزارش شده است.