رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فعالیت کارگزاری مسکن مهر پردیس از ۱۶ فروردین

فعالیت کارگزاری مسکن مهر پردیس از ۱۶ فروردین مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس: از روز شنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۹ کارگزاری مسکن مهر پردیس با حضور یک سوم از نیروها، فعالیت خود را برای ارائه خدمات به افرادی که از طریق سامانه، نوبت اینترنتی گرفته‌اند آغاز می کند.

فعالیت کارگزاری مسکن مهر پردیس از ۱۶ فروردین

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس:

از روز شنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۹ کارگزاری مسکن مهر پردیس با حضور یک سوم از نیروها، فعالیت خود را برای ارائه خدمات به افرادی که از طریق سامانه، نوبت اینترنتی گرفته‌اند آغاز می کند.