رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


راه‌اندازی شبکه اجتماعی دانش‌آموزان به تعویق افتاد

راه‌اندازی شبکه اجتماعی دانش‌آموزان به تعویق افتاد آموزش و پرورش طی اطلاعیه‌ای از به تعویق افتادن راه‌اندازی «شاد» به دلیل صیانت از حقوق آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان و حصول اطمینان از امن بودن بستر ارتباطی این شبکه خبر داد./ مهر

راه‌اندازی شبکه اجتماعی دانش‌آموزان به تعویق افتاد

آموزش و پرورش طی اطلاعیه‌ای از به تعویق افتادن راه‌اندازی «شاد» به دلیل صیانت از حقوق آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان و حصول اطمینان از امن بودن بستر ارتباطی این شبکه خبر داد./ مهر