رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عارضه چشم صورتی نشانه ویروس کروناست

عارضه چشم صورتی نشانه ویروس کروناست محققان مشاهده کردند از بین ۳۸ بیمار مبتلا به کوئید ۱۹، ۱۲ نفر دارای عارضه چشم صورتی بودند. در دو تن از این بیماران، ویروس کرونا هم در آب چشم و هم در اب بینی شأن وجود داشت./ ایلنا

عارضه چشم صورتی نشانه ویروس کروناست

محققان مشاهده کردند از بین ۳۸ بیمار مبتلا به کوئید ۱۹، ۱۲ نفر دارای عارضه چشم صورتی بودند. در دو تن از این بیماران، ویروس کرونا هم در آب چشم و هم در اب بینی شأن وجود داشت./ ایلنا