رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روسیه از دبیرکل سازمان ملل خواست تلاش خود را برای لغو تحریم‌های آمریکا دوچندان کند

روسیه از دبیرکل سازمان ملل خواست تلاش خود را برای لغو تحریم‌های آمریکا دوچندان کند وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای از مخالفت آمریکا و برخی کشورهای همپیمان آن برای لغو تحریم‌های یکجانبه و خودداری از اجرای این سیاست در شرایط گسترش جهانی ویروس کرونا ابراز تاسف کرد و از دبیرکل سازمان ملل خواست تلاش […]

روسیه از دبیرکل سازمان ملل خواست تلاش خود را برای لغو تحریم‌های آمریکا دوچندان کند

وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای از مخالفت آمریکا و برخی کشورهای همپیمان آن برای لغو تحریم‌های یکجانبه و خودداری از اجرای این سیاست در شرایط گسترش جهانی ویروس کرونا ابراز تاسف کرد و از دبیرکل سازمان ملل خواست تلاش خود را برای لغو تحریم‌ها و اقدامات تبعیض آمیز درجهان بیشتر کند./ ایرنا


جدیدترین خبرها