رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


راه‌اندازی ۱۷ ایستگاه کنترل ویروس کرونا در شمالغرب کشور

راه‌اندازی ۱۷ ایستگاه کنترل ویروس کرونا در شمالغرب کشور فرمانده قرار گاه منطقه ای شمالغرب نیروی زمینی ارتش: برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در ۱۷ نقطه شمالغرب کشور در قالب رزمایش پدافند بیولوژیک ایستگاه های ضد عفونی و کنترل و پایش برپا کرده است.

راه‌اندازی ۱۷ ایستگاه کنترل ویروس کرونا در شمالغرب کشور

فرمانده قرار گاه منطقه ای شمالغرب نیروی زمینی ارتش: برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در ۱۷ نقطه شمالغرب کشور در قالب رزمایش پدافند بیولوژیک ایستگاه های ضد عفونی و کنترل و پایش برپا کرده است.


جدیدترین خبرها