رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۵۰ میلیون لیتر مصرف بنزین کم شد

۵۰ میلیون لیتر مصرف بنزین کم شد رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش: میانگین مصرف روزانه بنزین در ۱۵ روز اول فروردین‌ماه سال ۹۹ به ۴۴ میلیون لیتر رسیده است و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میزان مصرف بنزین ۵۰ میلیون لیتر در روز کاهش یافته است. ‌

۵۰ میلیون لیتر مصرف بنزین کم شد

رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش: میانگین مصرف روزانه بنزین در ۱۵ روز اول فروردین‌ماه سال ۹۹ به ۴۴ میلیون لیتر رسیده است و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میزان مصرف بنزین ۵۰ میلیون لیتر در روز کاهش یافته است.


جدیدترین خبرها