رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روسیه ۲ واکسن ویروس کرونا را روی انسان آزمایش می کند

روسیه ۲ واکسن ویروس کرونا را روی انسان آزمایش می کند روسیه از ۲۲ اردیبهشت آزمایش های پیش بالینی ۲ نمونه اولیه از واکسن ویروس کرونا را آغاز می کند. این نمونه ها در حال حاضر روی حیوانات آزمایش می شوند و پیش بینی می شود پیش از پایان آوریل این مرحله تکمیل شود. در […]

روسیه ۲ واکسن ویروس کرونا را روی انسان آزمایش می کند

روسیه از ۲۲ اردیبهشت آزمایش های پیش بالینی ۲ نمونه اولیه از واکسن ویروس کرونا را آغاز می کند.

این نمونه ها در حال حاضر روی حیوانات آزمایش می شوند و پیش بینی می شود پیش از پایان آوریل این مرحله تکمیل شود. در مرحله بعد محققان موادی برای تست های پیش بالینی و آزمایش های بالینی می سازند. / مهر