رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۶۶ نفر بر اثر مصرف الکل صنعتی در یزد مسموم شدند

۶۶ نفر بر اثر مصرف الکل صنعتی در یزد مسموم شدند مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد: تاکنون ۶۶ تن به دلیل مصرف الکل صنعتی در استان مسموم شدند که از این تعداد هشت نفر فوت کردند. چهار تَن نیز بینایی خود را از دست دادند و بقیه بیماران مسموم با الکل متانول […]

۶۶ نفر بر اثر مصرف الکل صنعتی در یزد مسموم شدند

مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:

تاکنون ۶۶ تن به دلیل مصرف الکل صنعتی در استان مسموم شدند که از این تعداد هشت نفر فوت کردند.

چهار تَن نیز بینایی خود را از دست دادند و بقیه بیماران مسموم با الکل متانول که در مراکز درمانی بستری بودند، بهبود یافته و ترخیص شدند./ ایرنا