رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی وزارت بهداشت: مباحث علمی رو هیچگاه نه میتوان و نه باید با ⁧ سیاست ⁩ آمیخت.

سخنگوی وزارت بهداشت: مباحث علمی رو هیچگاه نه میتوان و نه باید با ⁧ سیاست ⁩ آمیخت. همه محافل آکادمیک دنیا بر پایه اطلاعات اپیدمیولوژیک و گزارش محققین ⁧ چین ⁩، حداقل آنفلوآنزای تیپ A را از ویروس نوپدید ⁧ کرونا ⁩ وخیم‌تر قلمداد کردند، امروز یافته‌ها خلاف این را نشان میدهد

سخنگوی وزارت بهداشت: مباحث علمی رو هیچگاه نه میتوان و نه باید با ⁧ سیاست ⁩ آمیخت. همه محافل آکادمیک دنیا بر پایه اطلاعات اپیدمیولوژیک و گزارش محققین ⁧ چین ⁩، حداقل آنفلوآنزای تیپ A را از ویروس نوپدید ⁧ کرونا ⁩ وخیم‌تر قلمداد کردند، امروز یافته‌ها خلاف این را نشان میدهد