رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


احتمال اتمام زودهنگام سال تحصیلی ۹۸-۹۹

احتمال اتمام زودهنگام سال تحصیلی ۹۸-۹۹ محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش: براساس آخرین اطلاعات از وزارت بهداشت بعد از پایان فروردین برای فعالیت مدارس و سال تحصیلی تصمیم گیری می‌کنیم. مقرر شده در مناطقی که اجازه داریم مدارس را دایر کنیم، نوبتی اداره شوند و همچنین تعداد دانش آموزان کمتر باشد. افرادی که […]

احتمال اتمام زودهنگام سال تحصیلی ۹۸-۹۹

محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش:

براساس آخرین اطلاعات از وزارت بهداشت بعد از پایان فروردین برای فعالیت مدارس و سال تحصیلی تصمیم گیری می‌کنیم.

مقرر شده در مناطقی که اجازه داریم مدارس را دایر کنیم، نوبتی اداره شوند و همچنین تعداد دانش آموزان کمتر باشد.

افرادی که دغدغه کنکور دارند، بعد از پایان سال تحصیلی، ۳ هفته برای کنکور فرصت دارند.

اگر زمان اجازه بازگشایی به سال تحصیلی آینده لطمه بزند، ناگزیر به اتمام سریعتر سال تحصیلی قبلی هستیم.