رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کرونا ۳۴ هزار نفر را در تهران بیکار کرد

کرونا ۳۴ هزار نفر را در تهران بیکار کرد معاون امور اقتصادی استانداری تهران: در مدت مشابه سال قبل حدود ۲ هزار نیروی بیکار در استان تهران برای دریافت بیمه بیکاری به سامانه تامین اجتماعی ثبت نام کردند که این میزان اکنون به ۳۴ هزار نفر رسیده است. در این استان ۳۵ هزار واحد تولیدی […]

کرونا ۳۴ هزار نفر را در تهران بیکار کرد

معاون امور اقتصادی استانداری تهران:

در مدت مشابه سال قبل حدود ۲ هزار نیروی بیکار در استان تهران برای دریافت بیمه بیکاری به سامانه تامین اجتماعی ثبت نام کردند که این میزان اکنون به ۳۴ هزار نفر رسیده است.

در این استان ۳۵ هزار واحد تولیدی و کارخانه و همچنین ۷۰ هزار کارگاه تولیدی وجود دارد که این واحدها در این ۲ ماه با مشکلاتی مواجه شدند./ ایرنا