رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجلس با طرح سه فوریتی تعطیلی یک‌ ماهه کشور مخالفت کرد

مجلس با طرح سه فوریتی تعطیلی یک‌ ماهه کشور مخالفت کرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با سه فوریت طرح تعطیلی کشور برای یک ماه آینده مخالفت کردند.

مجلس با طرح سه فوریتی تعطیلی یک‌ ماهه کشور مخالفت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با سه فوریت طرح تعطیلی کشور برای یک ماه آینده مخالفت کردند.