رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کشف ۱۳۸ کیلوگرم هروئین در مرز ترکیه با ایران

کشف ۱۳۸ کیلوگرم هروئین در مرز ترکیه با ایران نیروهای ژاندارمری ترکیه در استان وان، ۱۳۸ کیلوگرم هروئین را که از ایران به داخل ترکیه قاچاق شده بود، کشف و ضبط کردند این محموله از طریق اسب به شهر چالدران استان وان قاچاق با گزارش مردمی در منطقه «اوزون بورن» کشف شده است. تحقیقات نیروهای […]

کشف ۱۳۸ کیلوگرم هروئین در مرز ترکیه با ایران

نیروهای ژاندارمری ترکیه در استان وان، ۱۳۸ کیلوگرم هروئین را که از ایران به داخل ترکیه قاچاق شده بود، کشف و ضبط کردند

این محموله از طریق اسب به شهر چالدران استان وان قاچاق با گزارش مردمی در منطقه «اوزون بورن» کشف شده است. تحقیقات نیروهای امنیتی و قضایی ترکیه در این باره ادامه دارد /آناتولی