رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شیوع کرونا بیش از٣هزار میلیارد تومان خسارت به شرکتهای هواپیمایی وارد کرده است.

شیوع کرونا بیش از٣هزار میلیارد تومان خسارت به شرکتهای هواپیمایی وارد کرده است. دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی: گزارش خسارتها به تفکیک هر ایرلاین به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده است. فعلا هیچ یک از شرکت های هواپیمایی تعدیل نیروها نکرده اند. به دلیل پایین بودن تقاضا، پروازهای٤ شرکت هواپیمایی بطور کامل متوقف شده است.

شیوع کرونا بیش از٣هزار میلیارد تومان خسارت به شرکتهای هواپیمایی وارد کرده است.

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی: گزارش خسارتها به تفکیک هر ایرلاین به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده است.

فعلا هیچ یک از شرکت های هواپیمایی تعدیل نیروها نکرده اند.
به دلیل پایین بودن تقاضا، پروازهای٤ شرکت هواپیمایی بطور کامل متوقف شده است.