رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بخشنامه دستورالعمل پرداخت پاداش بازنشستگی کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹

بخشنامه دستورالعمل پرداخت پاداش بازنشستگی کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ توسط دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

بخشنامه دستورالعمل پرداخت پاداش بازنشستگی کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ توسط دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.