رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دبیر مطبوعاتی کاخ سفید استعفا کرد

دبیر مطبوعاتی کاخ سفید استعفا کرد دبیر مطبوعاتی کاخ سفید که تاکنون هیچ کنفرانس خبری برگزار نکرده بود، از سمت خود استعفا کرد./ ایرنا

دبیر مطبوعاتی کاخ سفید استعفا کرد

دبیر مطبوعاتی کاخ سفید که تاکنون هیچ کنفرانس خبری برگزار نکرده بود، از سمت خود استعفا کرد./ ایرنا