رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سایت و زمان ثبت‌نام وام یک میلیون تومانی هنوز مشخص نیست

سایت و زمان ثبت‌نام وام یک میلیون تومانی هنوز مشخص نیست سخنگوی سازمان برنامه و بودجه: امروز به اشتباه به نقل از رییس سازمان برنامه و بودجه اینگونه بیان شده است که متقاضیان وام یک میلیون تومانی برای ثبت نام به سایت هدفمندی یارانه ها مراجعه کنند که اینگونه نیست و سایت محل ثبت نام […]

سایت و زمان ثبت‌نام وام یک میلیون تومانی هنوز مشخص نیست

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه:

امروز به اشتباه به نقل از رییس سازمان برنامه و بودجه اینگونه بیان شده است که متقاضیان وام یک میلیون تومانی برای ثبت نام به سایت هدفمندی یارانه ها مراجعه کنند که اینگونه نیست و سایت محل ثبت نام هنوز اعلام نشده است.

در اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه، هیچ نامی از سایت سازمان هدفمندی یارانه ها برده نشده است.

همچنین هنوز زمان ثبت نام متقاضیان این وام نیز مشخص نشده است.