رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


میزان اشتراک تلفن همراه در کشورهای خلیج فارس

میزان اشتراک تلفن همراه در کشورهای خلیج فارس ایران با حدود ۹۳ میلیون تلفن همراه بیشترین تعداد تلفن همراه را در منطقه خلیج فارس دارد. اما اگر تعداد تلفن‌های همراه را به ازای هر ۱۰۰ نفر حساب کنیم، امارات با ۲۱۰ تلفن به ازای هر ۱۰۰ نفر (تقریبا هر نفر، ۲ تلفن همراه) در رتبه […]

میزان اشتراک تلفن همراه در کشورهای خلیج فارس

ایران با حدود ۹۳ میلیون تلفن همراه بیشترین تعداد تلفن همراه را در منطقه خلیج فارس دارد. اما اگر تعداد تلفن‌های همراه را به ازای هر ۱۰۰ نفر حساب کنیم، امارات با ۲۱۰ تلفن به ازای هر ۱۰۰ نفر (تقریبا هر نفر، ۲ تلفن همراه) در رتبه نخست منطقه قرار دارد.