رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


داروی فاویپراویر عرضه شده در بازار تقلبی و جعلی است

داروی فاویپراویر عرضه شده در بازار تقلبی و جعلی است کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت: هنوز اثربخشی داروی فاویپراویر در مطالعات بالینی ایرانی تایید نشده است. داروی فاویپراویر عرضه شده در بازار تقلبی و جعلی است و مصرف آن عواقب خطرناکی برای بیماران دارد. با مشارکت بخش خصوصی تعداد تست‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. تاکنون […]

داروی فاویپراویر عرضه شده در بازار تقلبی و جعلی است

کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت:

هنوز اثربخشی داروی فاویپراویر در مطالعات بالینی ایرانی تایید نشده است.

داروی فاویپراویر عرضه شده در بازار تقلبی و جعلی است و مصرف آن عواقب خطرناکی برای بیماران دارد.

با مشارکت بخش خصوصی تعداد تست‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.

تاکنون رفتار ویروس کرونا تغییری نکرده است.

درمان کرونا برای ایرانیان و اتباع خارجی رایگان شده است.