رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ساعت کار جدید بانک‌های دولتی مشخص شد

ساعت کار جدید بانک‌های دولتی مشخص شد ساعت کار بانک‌های دولتی از هفته آینده، در روزهای شنبه تا چهارشنبه برای مشتریان ۷:۳۰ صبح تا ساعت ۱۳ و روز پنجشنبه ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰ خواهد بود.

ساعت کار جدید بانک‌های دولتی مشخص شد

ساعت کار بانک‌های دولتی از هفته آینده، در روزهای شنبه تا چهارشنبه برای مشتریان ۷:۳۰ صبح تا ساعت ۱۳ و روز پنجشنبه ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰ خواهد بود.