رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آشنایی با ۱۰ شبه جزیره بزرگ دنیا ‌‌

آشنایی با ۱۰ شبه جزیره بزرگ دنیا ‌‌ ‌‌ شبه‌جزیره اصطلاحی جغرافیایی است که بر قطعهٔ وسیعی از خاک اطلاق می‌شود که از یک سو متصل به خشکی باشد، و از سه طرف دیگر، آب آن را فراگرفته‌باشد. ده شبه جزیره بزرگ دنیا به شرح زیر است: ‌‌ ‌‌ شبه جزیره عربستان ۳.۲ میلیون کیلومتر […]

آشنایی با ۱۰ شبه جزیره بزرگ دنیا ‌‌
‌‌
شبه‌جزیره اصطلاحی جغرافیایی است که بر قطعهٔ وسیعی از خاک اطلاق می‌شود که از یک سو متصل به خشکی باشد، و از سه طرف دیگر، آب آن را فراگرفته‌باشد. ده شبه جزیره بزرگ دنیا به شرح زیر است: ‌‌
‌‌
شبه جزیره عربستان ۳.۲ میلیون کیلومتر مربع‌
شبه جزیره دکن ۲.۰۴۸ میلیون کیلومتر مربع
شبه جزیره هندوچینا ۱.۹ میلیون کیلومتر مربع
شبه جزیره شاخ آفریقا ۱.۸ میلیون کیلومتر مربع
شبه جزیره آلاسکا ۱.۴۸ میلیون کیلومتر مربع
شبه جزیره لابرادور ۱.۴ میلیون کیلومتر مربع
شبه جزیره اسکاندیناوی ۷۵۰ هزار کیلومتر مربع
شبه جزیره بالکان ۶۵۸ هزار کیلومتر مربع
شبه جزیره ایبری ۵۸۰ هزار کیلومتر مربع
شبه جزیره کامچاتکا ۲۷۰ هزار کیلومتر مربع ‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌