رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جشنواره جهانی فیلم فجر سال ۱۴۰۰ برگزار می‌شود

جشنواره جهانی فیلم فجر سال ۱۴۰۰ برگزار می‌شود به دلیل تاثیر بحران کرونا بر تمامی فعالیت‌ها و رویدادهای مهم سینمایی جهان، سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر نیز در سال ۱۳۹۹ برگزار نمی‌شود و به سال آینده موکول شد./ ایرنا

جشنواره جهانی فیلم فجر سال ۱۴۰۰ برگزار می‌شود

به دلیل تاثیر بحران کرونا بر تمامی فعالیت‌ها و رویدادهای مهم سینمایی جهان، سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر نیز در سال ۱۳۹۹ برگزار نمی‌شود و به سال آینده موکول شد./ ایرنا