رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز برنامه «عصر جدید» در ماه رمضان

آغاز برنامه «عصر جدید» در ماه رمضان تصویربرداری فصل جدید برنامه «عصر جدید» با یک جلسه تمرین از فردا بدون حضور تماشاگر با داوران قبلی در لوکیشن همیشگی و با حفظ شرایط بهداشتی کلید می خورد. قطعا بازگشت عصر جدید به کنداکتور شبکه سه جان جدیدی به آنتن این شبکه خواهد بخشید.

آغاز برنامه «عصر جدید» در ماه رمضان

تصویربرداری فصل جدید برنامه «عصر جدید» با یک جلسه تمرین از فردا بدون حضور تماشاگر با داوران قبلی در لوکیشن همیشگی و با حفظ شرایط بهداشتی کلید می خورد.

قطعا بازگشت عصر جدید به کنداکتور شبکه سه جان جدیدی به آنتن این شبکه خواهد بخشید.