رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تجارت جهانی ۲۷ درصد کاهش می‌یابد

تجارت جهانی ۲۷ درصد کاهش می‌یابد کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) پیش‌بینی کرد تجارت جهانی در سایه همه‌گیری کرونا در سه ماهه بعدی سال جاری، ۲۷ درصد کاهش یابد.

تجارت جهانی ۲۷ درصد کاهش می‌یابد

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) پیش‌بینی کرد تجارت جهانی در سایه همه‌گیری کرونا در سه ماهه بعدی سال جاری، ۲۷ درصد کاهش یابد.