رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرداخت۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان وجه نقد به سه میلیون خانوار

پرداخت۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان وجه نقد به سه میلیون خانوار وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی: براساس اطلاعات موجود در سامانه اطلاعات رفاه ایرانیان برای سه میلیون خانوار که حداقل‌های تمکن مالی را دارند، بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان وجه نقد پرداخت شد.

پرداخت۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان وجه نقد به سه میلیون خانوار

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی: براساس اطلاعات موجود در سامانه اطلاعات رفاه ایرانیان برای سه میلیون خانوار که حداقل‌های تمکن مالی را دارند، بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان وجه نقد پرداخت شد.