رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قبوض برق عقب افتاده دهک‌های پایین به صورت پلکانی دریافت می‌شود

قبوض برق عقب افتاده دهک‌های پایین به صورت پلکانی دریافت می‌شود مدیرعامل شرکت توزیع برق البرز: برای افرادی که استطاعت مالی برای پرداخت یک جای بهای برق مصرفی خود را ندارند قرار شده این مبلغ از آن‌ها به صورت پلکانی دریافت شود.

قبوض برق عقب افتاده دهک‌های پایین به صورت پلکانی دریافت می‌شود

مدیرعامل شرکت توزیع برق البرز: برای افرادی که استطاعت مالی برای پرداخت یک جای بهای برق مصرفی خود را ندارند قرار شده این مبلغ از آن‌ها به صورت پلکانی دریافت شود.