رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعمال محدودیت‌های جدید از پذیرش خودرو بدون پلاک

اعمال محدودیت‌های جدید از پذیرش خودرو بدون پلاک مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، از اعمال محدودیت‌های جدید برای جلوگیری از حضور سوداگران در بازار خبر داد و گفت: پارکینگ‌ها حق پذیرش خودرو بدون پلاک را ندارند/ مهر

اعمال محدودیت‌های جدید از پذیرش خودرو بدون پلاک

مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، از اعمال محدودیت‌های جدید برای جلوگیری از حضور سوداگران در بازار خبر داد و گفت: پارکینگ‌ها حق پذیرش خودرو بدون پلاک را ندارند/ مهر