رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قدرت کشندگی کرونا کم شده است

قدرت کشندگی کرونا کم شده است محبوب فر، اپیدمیولوژیست: ویروس کرونا تاکنون ۳۵ مرتبه جهش پیدا کرده است. طی ۳۵ بار جهش بدون آن که قدرت انتشار ویروس تغییر کند از قدرت کشندگی آن کاسته شده است و می‌توان گفت کرونا ویروس در دنیا با ضعف‌های عمده‌ای همراه شده است. کرونا در آینده به یک […]

قدرت کشندگی کرونا کم شده است

محبوب فر، اپیدمیولوژیست:

ویروس کرونا تاکنون ۳۵ مرتبه جهش پیدا کرده است. طی ۳۵ بار جهش بدون آن که قدرت انتشار ویروس تغییر کند از قدرت کشندگی آن کاسته شده است و می‌توان گفت کرونا ویروس در دنیا با ضعف‌های عمده‌ای همراه شده است.

کرونا در آینده به یک بیماری فصلی و بومی در کانون‌های انتشار بیماری تبدیل خواهد شد.