رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ممنوعیت فعالیت سینماها در پایتخت تا اطلاع ثانوی

ممنوعیت فعالیت سینماها در پایتخت تا اطلاع ثانوی معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی پایتخت با اشاره به مصوبه ستاد مدیریت بیماری کرونا استان تهران از ممنوعیت فعالیت سینماها تا اطلاع ثانوی خبر داد./ ایرنا

ممنوعیت فعالیت سینماها در پایتخت تا اطلاع ثانوی

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی پایتخت با اشاره به مصوبه ستاد مدیریت بیماری کرونا استان تهران از ممنوعیت فعالیت سینماها تا اطلاع ثانوی خبر داد./ ایرنا