رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمار روزانه مسافران مترو پایتخت از ۸۰۰ هزار نفر عبور کرد

آمار روزانه مسافران مترو پایتخت از ۸۰۰ هزار نفر عبور کرد مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه: آمار مسافران در شرایط عادی (قبل از ورود ویروس کرونا) روزانه یک میلیون نفر بود اما در ماه های اخیر کاهش محسوسی یافته بود. حجم تردد مسافر این ناوگان روزانه رو به افزایش است و تعداد […]

آمار روزانه مسافران مترو پایتخت از ۸۰۰ هزار نفر عبور کرد

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه:

آمار مسافران در شرایط عادی (قبل از ورود ویروس کرونا) روزانه یک میلیون نفر بود اما در ماه های اخیر کاهش محسوسی یافته بود.

حجم تردد مسافر این ناوگان روزانه رو به افزایش است و تعداد مسافران روزانه مترو هم اکنون از مرز ۸۰۰ هزار نفر عبور کرده است./ ایرنا