رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برگزاری المپیک در سال۲۰۲۱ در صورت کشف واکسن کرونا هم پر از مشکل است

برگزاری المپیک در سال۲۰۲۱ در صورت کشف واکسن کرونا هم پر از مشکل است یکی از مقامات ارشد کمیته بین‌المللی المپیک هشدار داد با توجه به اینکه حتی کشف احتمالی واکسن کرونا نمی‌تواند تهدید ناشی از کووید-۱۹ را تعدیل کند، برگزاری المپیک در سال آینده ( ۲۰۲۱) با «مشکلات عدیده» روبرو است./ ایرنا

برگزاری المپیک در سال۲۰۲۱ در صورت کشف واکسن کرونا هم پر از مشکل است

یکی از مقامات ارشد کمیته بین‌المللی المپیک هشدار داد با توجه به اینکه حتی کشف احتمالی واکسن کرونا نمی‌تواند تهدید ناشی از کووید-۱۹ را تعدیل کند، برگزاری المپیک در سال آینده ( ۲۰۲۱) با «مشکلات عدیده» روبرو است./ ایرنا