رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فدراسیون پزشکی ورزشی راهنمای گام دوم مبارزه با ویروس کرونا، فاصله‌گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط مسابقات فوتبال را منتشر کرد.

فدراسیون پزشکی ورزشی راهنمای گام دوم مبارزه با ویروس کرونا، فاصله‌گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط مسابقات فوتبال را منتشر کرد. برگزاری مسابقات و تمرینات بدون حضور تماشاگر، ممنوعیت تمرینات کششی با کمک دیگران و محدودیت حضور خبرنگاران از جمله نکات تاکید شده در این راهنما است.

فدراسیون پزشکی ورزشی راهنمای گام دوم مبارزه با ویروس کرونا، فاصله‌گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط مسابقات فوتبال را منتشر کرد.

برگزاری مسابقات و تمرینات بدون حضور تماشاگر، ممنوعیت تمرینات کششی با کمک دیگران و محدودیت حضور خبرنگاران از جمله نکات تاکید شده در این راهنما است.