رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عربستان سعودی روز یکشنبه را عید فطر اعلام کرد

عربستان سعودی روز یکشنبه را عید فطر اعلام کرد پایگاه اینترنتی عاجل سعودی: هلال ماه شوال در غروب روز جمعه در نقاط مختلفی از عربستان دیده نشد و بنابراین روز یکشنبه اول ماه شوال و عید فطر خواهد بود. قطر، امارات، ترکیه، اندونزی و مالزی نیز روز یکشنبه را عید فطر اعلام کردند.

عربستان سعودی روز یکشنبه را عید فطر اعلام کرد

پایگاه اینترنتی عاجل سعودی: هلال ماه شوال در غروب روز جمعه در نقاط مختلفی از عربستان دیده نشد و بنابراین روز یکشنبه اول ماه شوال و عید فطر خواهد بود.

قطر، امارات، ترکیه، اندونزی و مالزی نیز روز یکشنبه را عید فطر اعلام کردند.