رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجری سابق برنامه هفت: شان روحانیت اجرای برنامه تلویزیونی نیست

مجری سابق برنامه هفت: شان روحانیت اجرای برنامه تلویزیونی نیست محمود گبرلو (مجری سابق برنامه هفت) در اینستاگرام خود نوشت: جدیدا روحانیت هم به جمع مجری های تلویزیونی اضافه شدند خداروشکر افراد خوش تیپ و خوش بیان انتخاب کردند.در گفتمان خیلی شیرین سخن میگویند و از اندیشه های دینی برای هدایت و همدلی با میهمانان […]

مجری سابق برنامه هفت: شان روحانیت اجرای برنامه تلویزیونی نیست

محمود گبرلو (مجری سابق برنامه هفت) در اینستاگرام خود نوشت: جدیدا روحانیت هم به جمع مجری های تلویزیونی اضافه شدند خداروشکر افراد خوش تیپ و خوش بیان انتخاب کردند.در گفتمان خیلی شیرین سخن میگویند و از اندیشه های دینی برای هدایت و همدلی با میهمانان خوب استفاده میکنند و ذهنیت بیندگان را نسبت به روحانیت اصیل خیلی روشن و آگاه میکنند. و در مجموع در مقابل موج ضد روحانیت که برخی (چه خود روحانیون محترم و چه بدخواهان) در جامعه منتشر کردند بهانه خوبی است برای تطهیر شدن و مردمی ماندن روحانیت معظم اما معتقدم شان روحانیت اجرای یک برنامه تلویزیونی نیست

مردم از شخصی که لباس مقدس پیامبر را به تن کرده انتظار هدایت گری و ارشاد و تبیین دین دارند نه مجری گری ! که اصلا یک داستان دیگر است. اجرا در تلویزیون آداب خودش رو دارد که واقعا برخی عزیزان امثال علیخانی رشید پور و خسروی خیلی حرفه ای و کاربلد انجام میدهند . اما این لباس برای جایگاه بزرگتر و مهم تری دوخته شده است.بین تیمسار و سرهنگ خیلی فاصله است /سینما دیلی