رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزییات افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد

جزییات افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد مستمری مددجویان کمیته امداد در سال جاری ۱۵ درصد افزایش یافته است که با احتساب آن مستمری خانوار یک نفره ۲۸۲ هزار تومان و خانوار ۵ نفره و بیشتر ۹۸۷ هزار تومان در ماه است.

جزییات افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد

مستمری مددجویان کمیته امداد در سال جاری ۱۵ درصد افزایش یافته است که با احتساب آن مستمری خانوار یک نفره ۲۸۲ هزار تومان و خانوار ۵ نفره و بیشتر ۹۸۷ هزار تومان در ماه است.